Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm được áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí: là dự án công nghệ cao mức 1; có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp; hoặc đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.

Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/10/2021.

Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg

 
 

Related posts