Hôm nay (02/10), Tổng cục Thuế có thông báo về kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Theo đó, sẽ tạm dừng hệ thống từ 7h30 – 23h00 ngày 04/10/2014 (thứ bảy) để thực hiện nâng cấp, bảo trì hệ thống.

Sau thời gian nêu trên hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế Việt Nam

 
 

Related posts