Tháng 01 năm 2022 cũng là thời điểm rất nhiều quy định mới mà dân kế toán cần cập nhật, một trong số chính là các mức phạt liên quan đến hóa đơn theo Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định này quy định phạt từ 04 – 08 triệu đồng đối với trường hợp lập hóa đơn, nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trong khi trước đây không có quy định xử phạt về hành vi này. 

Tương tự, với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế, Nghị định 102 cũng quy định phạt từ 04 – 08 triệu đồng và các bên phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trước đây, hành vi này cũng không có quy định xử phạt.

Đáng chú ý, Nghị định mới tăng thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn lên 02 năm, thay vì 01 năm như trước đây.

Nghị định 102 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP

 
 

Related posts