Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, thay đổi điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh XNK xăng dầu yêu cầu thương nhân kinh doanh XNK xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác; (ii) Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa; (iii) Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 05 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; (iv) có tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ngoài ra, thương nhân kinh doanh xăng dầu có thể chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể,ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt góp vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, thương nhân kinh doanh xăng dầu có hoạt động sản xuất xăng dầu nếu có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.”

Nghị định 95/2021/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 02/01/2022.

Nghị định 95/2021/NĐ-CP

 
 

Related posts