Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020 sẽ được dùng để hỗ trợ người lao động thuộc hai nhóm:

Những người đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/09/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Những người dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cụ thể, mức hỗ trợ cho người có thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng là 1,8 triệu đồng; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng là 2,1 triệu đồng; đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng là 2,4 triệu đồng; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng là 2,65 triệu đồng; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng là 2,9 triệu đồng; từ đủ 132 tháng trở lên là 3,3 triệu đồng.

Nghị quyết số 116/NQ-CP

 
 

Related posts