Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì khoản chi tài trợ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

.

.

Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang về chi tài trợ cho y tế như sau:

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:…

2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh (tim bẩm sinh; mắt, sứt môi, hở hàm ếch; tay chân khều; bệnh do ảnh hưởng chất độc da cam…) thông qua một tổ chức có chức năng huy động tài trợ như Hội, Hiệp hội, Quỹ… được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì khoản chi tài trợ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối tượng, điều kiện và mức hưởng tài trợ sẽ do tổ chức đã huy động tài trợ quy định cụ thể, chính sách thuế không đề cập về điều kiện gia đình người bệnh phải thuộc diện hộ nghèo.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

 
 

Related posts