Bà Lê Thị Tranh (Thừa Thiên – Huế) làm việc tại Công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên – Huế từ tháng 8/1985. Tính đến tháng 4/2017 bà Tranh tham gia BHXH được 31 năm 9 tháng. Bà có thời gian nghỉ thai sản từ tháng 11/1995 đến tháng 3/1996.

Vừa qua, BHXH tỉnh Thừa Thiên – Huế làm thủ tục phát sổ BHXH cho người lao động, cơ quan bảo hiểm chỉ ghi bà đóng 31 năm 4 tháng. Bà Tranh muốn biết, đơn vị bảo hiểm thực hiện như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, BHXH Thừa Thiên – Huế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định về chế độ trợ cấp thai sản tại Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ BHXH và Thông tư số 06/TT-LĐTBXH ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì không có điểm nào quy định trường hợp người lao động nghỉ thai sản không đóng BHXH vẫn được tính là thời gian công tác có đóng BHXH.

Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ quy định “Thời gian người lao động nữ nghỉ việc trước và sau khi sinh con theo quy định được tính là thời gian được hưởng các chế độ BHXH. Trong thời gian này, lao động nữ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, khoản này do quỹ BHXH bảo đảm”.

Nghị định số 93/1998/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và không tính lại chế độ cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà Lê Thị Tranh có thời gian nghỉ thai sản từ tháng 11/1995 đến tháng 3/1996 (đã được Công ty Công trình giao thông Thừa Thiên – Huế báo giảm lao động tham gia BHXH tại quý 4/1995) không được tính thời gian công tác có đóng BHXH là đúng theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

Thời gian nghỉ thai sản của bà Lê Thị Tranh không thuộc trường hợp áp dụng Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn

 
 

Related posts